lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

KUNSKAPSCENTRALEN

  

Vad händer i Vattenhallen - kan du läsa om och lära dig mer om i Kunskapscentralen, under eller efter ditt besök. 


Några av våra experimentUtställningarBilder


NYFIKEN PÅ VETENSKAP

Utbildning och forskning i Lund

Teknikutvecklingen går mot allt snabbare, mindre och effektivare produkter som används inom hälso- och sjukvården idag. Vi kan idag se in i människokroppen med allt större detaljrikedom. Vi kan då upptäcka sjukdomar i ett tidigare stadium och behandla dem med större precision och mindre biverkningar.  

Vid Lunds universitet, LTH har Civilingenjörsprogrammet inom medicin och teknik ( BME - Biomedical Engineering) snabbt blivit populärt och Avdelningen för biomedicinsk teknik vid LTH bedriver forskning kan delas in i följande huvudområden: 

Akustofluidik kombinerar ultraljud med mikrofluidikens små vätskeflöden för att akustiskt separera, fraktionera och analysera olika celler och partiklar. Många tillämpningar finns inom biomedicin och bioteknik. Förutom tillämpad forskning bedrivs även fundamental forskning och simuleringar för att ge en ökad förståelse av akustiska mikrosystem. 

Biomekanik fokuserar på kopplingen mellan mekanik och biologi i det muskuloskeletära systemet. Forskningen sker i nära samarbete med Universitetssjukhuset där man undersöker underliggande mekanismer för ortopediska patologier och läkningsprocesser. 

Medicinsk signalbehandling utvecklar metoder för modellering, simulering, behandling och tolkning av signaler från fysiologiska system. Viktiga tillämpningar finns inom elektrokardiologi (framförallt metoder för detektering och diagnosticering av förmaksflimmer), följning av ögonrörelser, hemodialys och neurovetenskap. 

Klinisk proteinvetenskap utvecklar metoder för att analysera proteiner. Gruppen samarbetar även med medicinska forskare för att förstå och påverka proteinernas roll i biologiska processer, bl a cancertumörer. 

Ultraljud används diagnostiskt för att finna nya metoder att diagnosticera kärlsjukdom, hitta personer som utvecklar hjärt- och-kärlsjukdom, karaktärisera blodkärlens mekaniska egenskaper, blodflödesmätning samt nya typer av nanopartikelbaserade kontrastmedel. Delfiners sonarsystem studeras med ett egentillverkat ultraljudssystem. 

Många projekt genomförs i nära samarbete med medicinska institutioner vid Lunds universitet och Universitetssjukhusen i Lund och Malmö.

Innovationer och upptäckter i Lund

I Öresundsregionen finns det många universitet, sjukhus och företag inom områdena Life Science och medicinsk teknik och omnämns idag som Medicon Valley.

Dessa ämnen ligger också Lunds universitet varmt om hjärtat, med många tvärvetenskapliga forskningsområden och innovationer. Redan 1707 upptäckte och utvecklade medicinalprofessorn och provinsialläkaren Johan Jacob Döbelius, Ramlösa hälsobrunn. Enligt Döbelius botade det mineralrika vattnet från källan såväl skörbjugg och svindel som gikt och darrande leder.

Några innovationer från det medicintekniska området vid Lunds universitet som är värda att omnämnas: 

1946 - Världens första kliniskt användbara konstgjorda njure utvecklades av medicinprofessor Nils Alwall. Tillsammans med industrimannen Holger Crafoord grundade han det idag världsomspännande företaget Gambro 1964 och tre år senare lanserades den första konstgjorda njuren. 

1953 - Fysikern Hellmuth Hertz och kardiologen Inge Edler var först i världen med att se ett hjärta slå. Forskarna hade tillsammans utvecklat det första ekokardiogrammet för ultraljudsundersökning av hjärtat, en teknik som skulle visa sig bli helt revolutionerande för diagnostiken. 

1983 - Bertil Persson, professor i medicinsk radiofysik gjorde en pionjärinsatser inom magnetkameratekniken (MR). Den första experimentella MR-kameran i Sverige byggdes på radiofysikinstitutionen i Lund 1982-1983. Under mer än tjugo år (1980-2003) vid Universitetssjukhuset i Lund byggde Bertil Persson, tillsammans med sina medarbetare, en bred radiofysikalisk forskningsverksamhet inom områden som medicinsk bildteknik (framförallt magnetkamerateknik, MR, och nukleärmedicin inkluderande positronemissionstomografi, PET), radioekologi,  hypertermi, samt biologiska effekter av icke-joniserande strålning. 

1980 kom Sune Svanberg, professorn i atomfysik till LTH. Från och med då handlade det mesta av lunds atomfysik om lasrar och deras användning i grundforskning och i tillämpningar. Laserfysiken fick därmed en rivstart i Lund och grenade snabbt ut sig. Flera centrumbildningar uppstod, Förbränningstekniskt Centrum (FTC) bildades liksom Centrum för miljömätteknik. En ”laserradar”, kallad Lidar, för att analysera luftföroreningar, utvecklades. 

Den tredje centrumbildningen var Medicinskt Lasercentrum och 1995 bildades Lunds Lasercentrum (LLC), som ett slags paraplyorganisation för ovannämnda centran. Vid det laget berördes ett 40-tal avdelningar och institutioner vid LTH och Lunds universitet av verksamheten vid LLC och det utsågs tidigt till en så kallat Large Scale Facility inom EU. Det innebär att trafiken av internationella gästforskare till Lund och LLC är livlig.