lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kunskapscentralen

Lär dig mer om våra utställningar:


Medicon Alley - en utställning om medicinsk teknik och forskning i Lund

Med denna utställning vill vi visa hur fantastisk människokroppen är och hur finurligt man kan använda den senaste tekniken för att förebygga och bota sjukdomar samt ingå som en del i en behandling och rehabilitering. 

Lär dig mer om Medicinsk teknik 


Tarmkanalen – matens resa genom kroppen

Med denna utställning hoppas vi kunna bidra med ny kunskap och förståelse för funktionerna hos organen i matsmältningssystemet och biologiska, kemiska och mekaniska processer som är involverade i vår matsmältning. 

Lär dig mer om Matsmältningssystemet


Skjuta protoner & kittla elektroner - en interaktiv utställning om ESS och MAX IV.

Genom interaktiva experiment kan du få en känsla av och inblick i den forskning som utförs vid materialforskningsanläggningen MAX IV, och som kommer att utföras vid ESS. Du kan till exempel få svar på frågor som; hur man kan se med hjälp av neutroner eller vad synkrotonljus är. 

Lär dig mer om ESS & MAX IV