lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kunskapscentralen

Läs om våra utställningar:


Medicon Alley

En utställning om medicinsk teknik och forskning i Lund

Med denna utställning vill vi visa hur fantastisk människokroppen är och hur finurligt man kan använda den senaste tekniken för att förebygga och bota sjukdomar samt ingå som en del i en behandling och rehabilitering. 


Tarmkanalen - matens resa genom kroppen

En pedagogisk upptäcksfärd genom matsmältningssystemet 

Med denna utställning hoppas vi kunna bidra med ny kunskap och förståelse för funktionerna hos organen i matsmältningssystemet och biologiska, kemiska och mekaniska processer som är involverade i vår matsmältning. 


Skjuta protoner & kittla elektroner

En interaktiv utställning om ESS och MAX IV

Genom interaktiva experiment kan du få en känsla av och inblick i den forskning som utförs vid materialforskningsanläggningen MAX IV, och som kommer att utföras vid ESS. Du kan till exempel få svar på frågor som; hur man kan se med hjälp av neutroner eller vad synkrotonljus är.