lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kunskapscentralen

Lär dig mer om våra utställningar:


Tarmkanalen – matens resa genom kroppen

Med denna utställning hoppas vi kunna bidra med ny kunskap och förståelse för funktionerna hos organen i matsmältningssystemet och biologiska, kemiska och mekaniska processer som är involverade i vår matsmältning. 

Lär dig mer om Matsmältningssystemet


Skjuta protoner & kittla elektroner - en interaktiv utställning om ESS och MAX IV.

Genom interaktiva experiment kan du få en känsla av och inblick i den forskning som utförs vid materialforskningsanläggningen MAX IV, och som kommer att utföras vid ESS. Du kan till exempel få svar på frågor som; hur man kan se med hjälp av neutroner eller vad synkrotonljus är. 

Lär dig mer om ESS & MAX IV