lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vetenskapsveckor 2017

Lunds universitet fyller 350 år!

Jubileet invigs med en öppen fest för allmänheten den 19 december 2016 och avslutas 13 månader senare, den 28 januari 2018.

Under jubileumsåret uppmärksammas utbildning, forskning, de senaste innovationerna och samarbeten som leder universitetet mot framtiden. Under 2017 blir Lunds universitet ett ännu öppnare universitet än vanligt, helt enkelt. 

Ett digert program – med något för alla.

Under året har Vattenhallen bjudit till vetenskapshelger och specialevenemang, som en del av Lunds universitets vetenskapsveckor. 


Blir världen bättre?

11-12 mars 2017

Öppet hus - Tema Jorden i Vattenhallen

Vattenhallen höll öppet hus med fri entré och bjöd på populärvetenskapliga föreläsningar och massor med experiment om energi och jordens klimat. I planetariet visades ”Jorden – en planet bland många” och det diskuterades hur Jorden jämförs med universums andra (hittills upptäckta) planeter. 

I experimenthallen kunde våra besökare prova klimatkammaren och energiförbrukning för vår mat. Vid stora scenen testades det att rena vatten, värmekameran och att göra vulkaner. Det fanns också prover på olika stenar och fossiler. I korridoren byggdes det vindkraftverk. 

I planetariet visades "Solar storms" (in English) och "Jorden en planet bland många" 

Besökarna kunde lyssna till populärvetenskapliga föreläsningar om "Att äta fisk och ha kvar den" med Hanna Thernell, masterstudent i biologi, akvatisk ekologi, "Hydroponisk odling" med Daniel Huber, student civilingenjör i datateknik, "Träden pratar med varandra - och det påverkar vårt klimat!" med Ylva van Meeningen, doktorand vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, "Världen blir bättre - iallafall i Öresund" med Michael Palmgren, Verksamhetschef SEA-U Marint kunskapscenter, Malmö, "Jordliknande planeter" med Anna Arnadottir, Ph.D. astronomi och astrofysik, kommunikatör vi institutionen för astronomi och "Geology in your pocket – the secret life of a smartphone" (in English) med Jessika Luth Richter, doktorand vid internationella miljöinstitutet. 

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bjöd alla våra besökare på entrén! 


Världsvattendagen

22 mars 2017

Världsvattendagen är ett FN initiativ för att uppmärksamma världens viktigaste naturresurs och livsmedel – vatten.  Vår tillgång till rent vatten ser olika ut runt om i världen och är ofta en källa till både konflikt och samarbete. 

Årets tema är "Avloppsvatten"

Syftet är att öka intresset och medvetenheten om vatten- och hållbarhetsfrågor samt att bidra till ökad kunskap inom dessa frågor. Under dagen fick besökarna ta del av miniföreläsningar och experimentstationer. Studenter och forskare från Lunds universitet förklarade och berättade om sina kunskaper om vatten utifrån sina perspektiv. Vattenhallens studenter guidade besökarna genom Vattenhallens utvalda experimentstationer. 


Det digitala samhället

29-30 april 2017

Öppet hus - Robottema i Vattenhallen

Vattenhallen hade öppet hus med fri entré och bjöd på Robotshow samt massor av experiment om elektronik och programmering. 

I planetariet visades "Phantom of the Universe" (in English) och "Kosmiskt ljus" (LU350 version). Vår astronom demonstrerade hur det går till när man programmerar i planetariet. 

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bjöd alla våra besökare på entrén! 

  


Den fantastiska hjärnan

9-10 september 2017 

Öppet hus - Hjärntema i Vattenhallen

Vattenhallen höll öppet hus med fri entré och bjöd på Hjärnshow och kluriga experiment. Flera hjärnforskare fanns på plats och zoologiska museet kom för att visa några av sina konserverade djurhjärnor. Våra besökare fick prova på våra minimotionspass i t ex orientering, rullstolszumba och kampsport. 

I planetariet diskuterades skillnaden mellan människor och maskiner i förhållande till utforskningen av vårt solsystem. 

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bjöd alla våra besökare på entrén! 


Forskarfredag

29 september 2017 

Öppet hus kl 16.00-17.00 - öppnades dörrarna för allmänheten att delta i ForskarFredag.

Den sista fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är.

Under hela dagen fick gymnasieelever ta del av olika forskningsområden från Lunds universitet som demonstrerades i experimenthallen av inbjudna forskare. De fick även agera jury i Vattenhallens lokala Science Slam, en tävling där forskare från Lunds universitet ger en miniföreläsning om sin forskning. Den forskare som får flest röster av publiken vinner. 


Framtidens universitet

21-22 oktober 2017

Öppet hus - Forskningstema i Vattenhallen

Vattenhallen höll öppet hus med fri entré och bjöd på aktiviteter från flera av Lunds universitets främsta forskningslabb. Vi visade vad materialforskning är och hur ESS och MAX IV fungerar. Det bjöds på Quantumshow, populärvetenskapliga föreläsningar och massor med experiment om ljus, material, nanoteknik och mycket mer.  I planetariet visades "Kosmiskt ljus". 
   

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bjöd alla våra besökare på entrén! 


Bilden Kosmiskt ljus är hämtat från Nasa.gov