lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

ForskarFredag i Vattenhallen

ForskarFredag i Vattenhallen

Övrigt

Tid: 2020-11-27 08:30 till: 2020-11-28 16:00
Plats:Vattenhallen Science Center, John Ericssons väg 1, Lund


Syftet med ForskarFredag är att öka intresset för högre utbildning och forskning, samt att väcka nyfikenheten på forskning genom ökad förståelsen för hur forskarna arbetar. Under besöket får eleverna ta del av olika forskningsområden från Lunds universitet som demonstreras i experimenthallen av inbjudna forskare. Forskarna representerar biomedicin, teoretisk fysik, datavetenskap, medicinteknik, kemiteknik, astronomi, livsmedelsteknik, elektrisk mätdatateknik, geologi, Certec, LUCSUS, CEC, BMC, MAX IV och ESS.
 

Fredagen den 27 november har vi öppet för anmälda gymnasieklasser (anmälan krävs)

Lördagen den 28 november har vi öppet för allmänheten kl 12.00-16.00 

 

Plats: Vattenhallen Science Center, John Ericssons väg 1, Lund

Information för gymnasieklasser och forskare: 
www.vattenhallen.lth.se/om-oss/support/samverkansprojekt/forskarfredag/
 

 
European Researchers' Night in Sweden
On the 27 – 28 November 2020, science and research will be celebrated across Europe in the European  science festival European Researchers’ Night. In Sweden, activities are organised in around 30 cities and towns across the country under the name ForskarFredag (Researchers’ Friday).

Välkomna!