lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Workshop i Vattenhallen

Workshop med roliga och intressanta teman anordnas under terminerna. Dessa workshops vänder sig till dig som vill prova något nytt eller som vill bli bättre på något du redan kan.

Varje workshop ges vid 3 tillfällen, 2 timmar/gång. Handleder grupperna gör en student från universitetet och deltagarna har vid varje mötestillfälle även tillgång till Vattenhallens övriga experimentverksamhet.