lu.se

Vattenhallen Science Center

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Workshop i Vattenhallen

Workshop med roliga och intressanta teman anordnas nästa gång under hösten 2017. Dessa workshops vänder sig till dig som vill prova något nytt eller som vill bli bättre på något du redan kan.

En workshop är vid 3 tillfällen (3 söndagar) och handleds av en student från universitetet. Deltagarna har vid varje mötestillfälle även tillgång till Vattenhallens övriga experimentverksamhet.